"HCL - en betraktning"

Av Agnete Erichsen (2010)

Om kunstverket

 • Miljømessige forandringer kan være avgjørende for en kunstnerisk prosess. Da jeg flyttet fra Oslo til Høvåg, en liten bygd - eller tettsted på Sørlandet i 2005, fikk jeg et nytt sosialt nettverk som igjen førte til dette maleriprosjektet. Utgangspunktet er medlemskapet mitt i Høvågs litteraturklubb, HCLC ( Høvåg Centrum LitteraturClub ).

Jeg gikk dokumentarisk til verks, og fotograferte interiører fra klubbmedlemmenes respektive hjem. De fotografiske utsnittene er benyttet som forelegg til en serie malerier i små formater. Maleriene gjengir gjerne dagliglivets transportetapper, de lite ryddige øyeblikkene som forteller om diverse familiemessige aktiviteter, og som på sitt vis forhåpentlig speiler medlemmene i litteraturklubben.

              Agnete Erichsen, 24.I. 2022

" - En dagligstue med leker, skolesekker og en støvsuger på gulvet, en sofa med stabler av hefter og bøker, et strykejern og hauger med usorterte klær.

Det finnes ikke menneskefigurer i bildene. Fraværet av mennesker forsterker paradoksalt nok følelsen av menneskelig nærvær ... Privatsfæren er transformert til et mangfoldig prosjekt som setter intellekt og følelser i sving uten hjelp av romantiske overtoner. Dette er et trekk vi kan kjenne igjen fra stilleben og genrebilder fra renessansen fram til vår tids realistiske maleri, som f.eks. hos Edward Hopper og Fairfield Porter."

Sitat fra utstillingstekst; Kuben Trafo kunsthall, 2011

Agnete Erichsen (f.1958) bor og arbeider i Høvåg. Hennes arbeider er hovedsaklig konsentrert rundt maleri og tegning, men hun har også deltatt i flere sjangeroverskridende sammarbeidsprosjekter.

Erichsen var aktiv i kunstgruppen N.N.N. på 80-tallet, og har deltatt i viktige utstillinger både nasjonalt og internasjonalt. ( Uteksti, Oslo, Kunst in Norwegen Heute Aachen, On trial, F-15/ Jerevan, Blodig alvor, Bergen, Between Art and Religion, London) Erichsen har også gjort flere utsmykninger og andre kunstprosjekter i offentlig rom. Hun er innkjøpt av Norsk kulturråd, Kristiansand kommune, Oslo kommunes kunstsamlinger, Sørlandets Kunstmuseum og Nasjonalmuseet.

Agnete Erichsen

Les mer...

Relaterte artikler