Byste av Anna Bremer

Av Eli Riseng (2002)

Anna Bremer (1892-1968) var den første kvinnelig representant i Ås herredsstyre, først som vara i 1931 og som fast representant fra 1934. Hun sto på Norges Landbrukshøyskoles liste. Hun var en aktiv kvinne på mange felt og satte spor etter seg i Ås, blant annet var hun i flere år leder av Ås husmorforening. Bysten ble avduket av ordfører Johan Alnes i desember 2002, 110 år etter Anna Bremers fødsel.

Kunstverkene er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO. Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens - www.bono.no

Relaterte objekter