Byste av Anna Bremer

Av Eli Riseng (2002)

Om kunstverket

Anna Bremer (1892-1968) var den første kvinnelig representant i Ås herredsstyre, først som vara i 1931 og som fast representant fra 1934. Hun sto på Norges Landbrukshøyskoles liste. Hun var en aktiv kvinne på mange felt og satte spor etter seg i Ås, blant annet var hun i flere år leder av Ås husmorforening. Bysten ble avduket av ordfører Johan Alnes i desember 2002, 110 år etter Anna Bremers fødsel.

Eli Riseng

Les mer...

Relaterte artikler