Byste av Randi Helseth

Av Nina Sundbye (2000)

Nina Sundbye (1944- ) er billedhugger utdannet fra SKHS 1962-65 og Statens kunstakademi 1966-68. Hun var elev av Per Palle Storm.Hun tok også utdannelse ved Kungliga Akademi för De Fria Konstnerna i 1968- 70. Hun debuterte ved Høstutstillingen i 1967. Hun er også kusine av billedveversken Karin Sundbye.
Sangerinnen Randi Helseth (1905-1991) bodde i Ås. Hun var knyttet til Nationaltheatret, Den Nationale scene og Den norske opera. Hun opptrådte både i Norge og i utlandet. Hun var også sanglærer for Solveig Kringlebotn her i Ås.

Kunstverkene er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO. Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens - www.bono.no

Relaterte objekter