Helårsfontene

Av Carl Nesjar (1971)

Carl Nesjar (1920-2005) Fontenen/skulpturen sto ferdig i 1971 ved Auditorium Maximum, NMBUs storstue. Fontenen er en stålkonstruksjon som utnytter vannspillet i sommerhalvåret, og om vinteren dekkes den av istapper og krystaller.
Carl Nesjar var maler, grafiker og billedhugger. Hans mest kjente offentlige arbeid er betongrelieffet i regjeringskvartalet i Oslo som han laget i samarbeid med Pablo Picasso i tiden 1956-71. De to har samarbeidet ved flere anledninger. I regjeringsbyggets utsmykning samarbeidet han også med Inger Sitter (som han var gift med) og Odd Tandberg.
Nesjars helårsfontener fins flere steder; ved Moderna Museet i Stockholm, Lace Placid i USA (OL 1980) Universitetet i Buffalo mm.

  • Navn Helårsfontene
  • Kunstner Carl Nesjar
  • År 1971
  • Stil Moderne
  • Materiale / medie Stål
  • Teknikk Skulptur
  • Sted NMBU
  • Plassering Ved Auditorium Maximum, langs Fv 152 gjennom Ås.

Kunstverkene er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO. Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens - www.bono.no

Relaterte objekter