Krigsmonumentet

Av Anne Marie Grimdalen (1948)

Om kunstverket

Etter annen verdenskrig ble det mange steder i Norge reist minnesmerker over falne. I Ås, ved "Gamle banken", nå kulturskolen, ble det 17.mai 1948 avduket et minnesmerke i granitt utført av Anne Marie Grimdalen (1899-1961). Fortsatt er det tradisjon at det 17. mai hvert år holdes minnetale her etter flaggheising i kommunen kl. 08.00.

Relaterte artikler