Landskap

Av Jarle Rosseland

Jarle Rosseland, født 1952 i Bergen men vokste opp på Ekely. Han er norsk billedkunstner. Han var elev av sin far Inggard Rosseland og senere student ved Silverline Guild of Artists i Connecticut i USA. Han har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland.

Kunstverkene er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO. Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens - www.bono.no

Relaterte objekter