Rødt

Av Odd Tandberg (1970)

Om kunstverket

Signert av Odd Tandberg først i 2016. Kunstverket ble laget til åpningen av Ås rådhus i 1970 og var først plassert i kinosalen. Odd Tandberg (1924-2017) var bosatt i Ås fra 1956. Han var en av pionerene innenfor moderne kunst i Norge. Som en av de få norske kunstnere holdt han fast ved et nonfigurativt konkret formspråk gjennom hele karrieren. Han står bak et stort antall monumentale, integrerte utsmykninger i ulike materialer som betongutsmykninger i Regjeringsbygget (1957-58) og glassfasaden i Nye rikshospitalet (2000) Han begynte i 1942 på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS), der han sammen med Tor Hoff, Gunnar S. Gundersen og Ludvig Eikaas dannet den såkalte "dødsgjengen". De gikk i bresjen for den moderne kunsten i Norge, til tross for sterk motstand fra medelever og lærere.

Relaterte artikler