Mann til hest

Av Nils Aas (1975)

Nils Aas (1933-2004) var best kjent som billedhugger, (Kong Haakon VII på 7.juni-plassen i Oslo, Henrik Ibsen i Bergen mfl., men arbeidet også som avistegner (Arbeiderbladet 1957-64) og frimerketegner (bla.a. til NLHs 100-årsjubileum).Han har også laget skulpturen "Avlsoksen" i aluminium utenfor avlsfjøset ved NMBU.
....

Kunstverkene er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO. Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens - www.bono.no

Relaterte objekter