Hoppe med føll

Av Skule Waksvik (1986)

Om kunstverket

Skule Waksvik (1927-2018) var norsk billedhugger som i hovedsak brukte motiv fra naturen, dyr og kvinner. Han orienterte seg fram til det ideelle krysningspunktet mellom forenklet form og realistisk gjengivelse. Svært mange av hans arbeider er utført for offentlig rom. Utdannelse: Kunstskolen i Trondheim 1947; Académie de la Grande Chaumière, Paris, under Leopold Kretz sommeren 1947; Statens Kunstakademi, Oslo under Per Palle Storm 1947-49.
Skulpturen i Ås sentrum er laget i 1986, og ble ved en anledning utlånt hit av kunstneren. den ble plassert i borggården ved rådhuset, og ble et kjært innslag for mange, særlig barn som fikk klatre på den.Det ble et folkekrav om at skulpturen måtte beholdes av kommunen, og Sparebanken finansierte beløpet. Sparebanken satte imidlertid som krav at skulpturen måtte kunne sees fra bankens lokaler, og den fikk den plasseringen den har i dag. Banken er imidlertid ikke der lenger. (2018 T.V.)

Relaterte artikler