Fontene

Av Odd Tandberg (1985)

Om kunstverket

Odd Tandberg (1924-2017) var bosatt i Ås fra 1956. Han var en av pionerene innenfor moderne kunst i Norge. Som en av de få norske kunstnere holdt han fast ved et nonfigurativt konkret formspråk gjennom hele karrieren. Han står bak et stort antall monumentale, integrerte utsmykninger i ulike materialer som betongutsmykninger i Regjeringsbygget (1957-58) og glassfasaden i Nye rikshospitalet (2000) Han begynte i 1942 på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS), der han sammen med Tor Hoff, Gunnar S. Gundersen og Ludvig Eikaas dannet den såkalte "dødsgjengen". De gikk i bresjen for den moderne kunsten i Norge, til tross for sterk motstand fra medelever og lærere.
Ås kunstforening tok i forbindelse med sitt 15-årsjubileum i 1985 initiativet til å skaffe utsmykning til borggården ved Ås rådhus. Initiativet ble kalt "Ås-løftet" og alle innbyggerne i kommunen fikk anledning til å gi et bidrag. De innsamlede midlene pluss et tilskudd fra Norsk Kulturfond gjorde det mulig å skaffe til veie en fontene plassert midt i bassenget i borggården. Fontenen er laget i kobber og polert rustfritt stål av Ås-kunstneren Odd Tandberg. Fontenen ble rehabilitert i forbindelse med opprustning av borggården i 2016. Odd Tandberg var selv æresgjest under åpningen 11. mai 2016.

Relaterte artikler